"teatr jednego wiersza"

Każdy z zespołów w oryginalny sposób wykonał wiersz. Jury w składzie: Monika Bachańska - Dyrektor Wydziału Oświaty Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Żyrardowie Sławomir Nalej – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Hanna Fibich – instruktor teatru Aleksandra Rudzińska – muzyk po wysłuchaniu prezentacji postanowiło przyznać zespołom następujące nagrody:

"Wesoła Ferajna" - Miejskie Przedszkole Nr 9 w Żyrardowie

"Zdrowe zuchy" - Szkoła Podstawowa w Piekarach

"Fryzjer i jeże" - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żyrardowie

Jury gratuluje wszystkim wykonawcom wysokiego poziomu prezentacji. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego. Organizatorami Festiwalu są: Starostwo Powiatowe w Żyrardowie Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie