Kolejne nagrody dla recytatorEK z teatru "Maskarada"

Nadesłane nagrania oceniało 3-osobowe Jury złożone z pedagogów, znawców kultury słowa, teatru, emisji oraz impostacji głosu. Cieszymy się, że po raz kolejny młode recytatorki z Teatru "Maskarada" zajęły wysokie miejsca w swoich kategoriach wiekowych:

Urszula Chocyk – 1. miejsce w kategorii (16-18 lat)

Lena Wiśniewska – 2. miejsce w kategorii (13-15 lat)

Krystyna Wolska – 3. miejsce w kategorii (7-9 lat)

Dziewczęta szlifują swoje umiejętności na zajęciach Pani Ewy Szklarskiej w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie. Serdecznie gratulujemy !