koŁa zainteresowaŃ dziaŁajĄce w MŁODEKU

 

Klub Myszki Miki
Klub Myszki Miki zorganizowany został z myślą o dzieciach najmłodszych, które nie zostały objęte opieką przedszkolną. Zajęcia odbywają się cztery razy w tygodniu w trzech grupach. Prowadzą je panie Grażyna Kuczkowska, Małgorzata Majchrzak, Agnieszka Kaźmierczak. Obok zajęć dydaktycznych rozwijających mowę, myślenie i wszelkie inne operacje umysłowe, dzieci dwa razy w tygodniu uczestniczą w zajęciach rytmicznych prowadzonych przez panie Aleksandrę Rudzińską i Agnieszkę Orzechowską, na których uczą się piosenek, poznają zabawy muzyczno-ruchowe, uczą się interpretować i wyrażać muzykę poprzez ruch. Zajęcia z gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej mają na celu poprzez zabawę i współzawodnictwo wśród dzieci wyrobić nawyk prawidłowej postawy. Zajęcia te prowadzi pan Andrzej Szymaniak.


Dziecięca Akademia Plastyczna
Dziecięca Akademia Plastyczna jest jedną z najpopularniejszych form działań artystycznych prowadzonych w Młodzieżowym Domu Kultury. Zajęcia prowadzone przez doświadczonych nauczycieli pozwalają na rozwijanie pasji plastycznych dzieci i młodzieży. Program zajęć pozwala pogłębić i utrwalić wrodzone zdolności plastyczne, rozwijać wyobraźnię i zdolności manualne. Uczestnicy zajęć ćwiczą przenoszenia wizji artystycznych ze szkiców na właściwy, duży format z zachowaniem proporcji i równowagi kompozycji. Uczą się świadomego doboru właściwej techniki plastycznej, adekwatnej do realizowanej wizji plastycznej. Ćwiczą stosowania różnorodnych technik plastycznych (pastele, akwarele, plakatówki). Dzieci poznają nowe techniki np. sgrafitti. Wykonywane są również linoryty, dzięki czemu zapoznają się z klasycznymi technikami graficznymi (druk wypukły).
Pierwsze doświadczenia z nowymi technikami plastycznymi często zachęcają uczestników zajęć do dalszych, samodzielnych eksperymentów. Zajęcia Dziecięcej Akademii Plastycznej są znakomitym uzupełnieniem zajęć plastycznych prowadzonych w szkołach. Udało się jednocześnie stworzyć przyjazną, wręcz rodzinną atmosferę. Znajomości i przyjaźnie nawiązane na terenie placówki są często kontynuowane w życiu codziennym. Plonem działalności artystycznej dzieci są przepiękne prace. Corocznie odbywa się w MłoDeKu wystawa podsumowująca kończący się rok szkolny. Jednocześnie wychowankowie aktywnie uczestniczą w wystawach oraz konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych odnosząc tam liczne sukcesy. Instruktorzy - Bożena Liszewska, Zbigniew Kołaczek, Agnieszka Kaźmierczak

 

Zespół wokalny "Szałaputy"
Zespół wokalny "Szałaputy" działa od 1999 roku. Obecnie w skład zespołu wchodzi 30 dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Przez 15 lat działalności dzieci prezentowały repertuar o bardzo zróżnicowanym charakterze i tematyce. Z wielką chęcią wykonują też piosenki odnoszące się do świata filmów i bajek dla dzieci. Bardzo lubią koncertować przed małą i dużą publicznością. Spontanicznie reagują podczas wszystkich występów. Zespół prowadzą panie Urszula Izdebska i Aleksandra Rudzińska.

 

Zespół wokalny "Igraszka"
Zespół wokalny "Igraszka" działa od 2017 roku. Obecnie w skład zespołu wchodzi 30 dzieci w wieku od 6 do 8 lat. Dzieci prezentują repertuar o bardzo zróżnicowanym charakterze i tematyce. Z wielką chęcią wykonują też piosenki odnoszące się do świata filmów i bajek dla dzieci. Bardzo lubią koncertować przed małą i dużą publicznością. Spontanicznie reagują podczas wszystkich występów. Zespół prowadzą panie Urszula Izdebska i Aleksandra Rudzińska.

 

Zespół wokalny "Frajda"
Uczestniczkami zespołu „Frajda” są dziewczęta w przedziale wiekowym 9-18 lat. Skład zespołu rokrocznie ulega zmianie, na tą chwilę uczęszcza na zajęcia ponad 10 osób. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają dwie jednostki lekcyjne. Praca zespołu polega głównie nad kształceniem poprawnej emisji głosu, kształceniem prawidłowego oddechu i dykcji. W czasie prób zespół opracowuje różnorodny repertuar polskiej muzyki dostosowany do wieku i możliwości głosowych dziewcząt z towarzyszeniem akompaniamentu, jak również oryginalnymi podkładami muzycznymi. Oprócz śpiewu zbiorowego bardzo chętnie próbują swoich sił śpiewając solo do mikrofonu. Instruktor - Aleksandra Rudzińska

 

Zespół wokalny "Chochliki"
Zespół "Chochliki" to grupa wokalna założone w 1985 roku przez Grażynę Beliniak. Zespół powstał zastępując wcześniej istniejący zespół "Ballada" prowadzony przez Hannę Fibich i Grażynę Beliniak. Praca w zespole umożliwia dzieciom rozwój zdolności i umiejętności muzycznych, kształcenie wyobraźni muzycznej, rozbudza zamiłowania do muzykowania indywidualnego i zespołowego. W czasie zajęć dzieci pracują nad kształceniem prawidłowego oddechu i emisji głosu w oparciu o bardzo różnorodny repertuar zgodny z upodobaniami muzycznymi dzieci. Przez 29 lat istnienia zespołu dzieci miały możliwość aktywnie uczestniczyć w festiwalach: piosenki dziecięcej, żeglarskiej, harcerskiej oraz koncertach organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury. Wielkość zespołu obecnie to 12 dziewcząt od 9 do 12 lat uwielbiających śpiewać, występować na scenie i popisywać się swoimi umiejętnościami wokalnymi. Obecnie Zespół prowadzi Pani Agnieszka Orzechowska.

 

Teatr "Pinokio"
Teatr Pinokio został założony w 1978 roku. Należą do niego dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat. Repertuar teatru opiera się na utworach poetyckich oraz scenkach kabaretowych. Kierownikiem teatru jest Pani Hanna Fibich a o oprawę muzyczną dba Pani Grażyna Beliniak. Wielu wychowanków przyprowadza teraz na zajęcia teatru swoje dzieci, a nawet wnuki.

 

Teatr "Maskarada"
Zespół literacko-teatralny "Maskarada" został założony w 1997r. i ze zmiennym składem działa do dzisiaj obejmując swymi zajęciami dzieci w wieku od 6 do 18 lat. W tym roku zajęcia prowadzone są w 4 grupach. Uczestnicy Maskarady zachęcani są do rozbudzania wrażliwości estetycznej i twórczej ekspresji. Uczą się prawidłowej wymowy i wyrazistej artykulacji. Konsultacje recytatorskie rozwijają uzdolnienia indywidualne, a poprzez uczestnictwo w konkurach recytatorskich, literackich i teatralnych dają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności. Maskarada ma na swoim koncie bardzo dużo osiągnięć w konkursach na różnych szczeblach w tym także międzynarodowym. Założyła tę grupę i pracuje z nią nadal pani Ewa Szklarska.

 

Nauka gry na gitarze
Prowadzona jest w ramach zajęć umuzykalniających i przeznaczona jest dla dzieci w wieku powyżej 10 lat. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 minut. Każdy z uczniów posiada własny instrument, na którym ćwiczy 30 minut dziennie. Wymagany zeszyt oraz teczka/segregator, w którym uczniowie będą przechowywać otrzymane materiały. Dla początkujących najlepsza jest gitara klasyczna. Gitara powinna być z pokrowcem. Dobrze mieć też zapasowe struny w przypadku zerwania. Instruktor - Sławomir Nalej

 

Formacje Taneczne
Zajęcia taneczne od 7 lat prowadzi je pani Beata Bieganowska. Popularność tej formy spowodowała, że obecnie są już 4 grupy wiekowe. Wychowankowie na zajęciach poprawiają swoją koordynację ruchową, ćwiczą układy taneczne i poznają różne style tańca. Swoje umiejętności prezentują w placówce, na imprezach środowiskowych, a także podczas koncertów i festynów miejskich

\

 

Lektoraty z języka angielskiego
Od blisko 20 lat w naszej placówce prowadzone są w różnych grupach zajęcia z języka angielskiego. Zajęcia prowadzą Katarzyna Szymczak Tryc, Elżbieta Laskowska, Iwona Suchecka i Jakub Lament. Poza podręcznikiem dopasowanym do poziomu grupy lekcje urozmaicane są dodatkowymi materiałami, piosenkami i elementami multimedialnymi. W młodszych grupach wykorzystywane są zabawki edukacyjne. Uczniowie biorą udział w konkursach i olimpiadach języka angielskiego.