"Zamieszanie w krainie bajek"

Scenariusz został opracowany przez Hannę Fibich, a o oprawę muzyczną zadbała Grażyna Beliniak. Fotografie wykonali: Sławomir Nalej i Przemysław Niewiadomski. Dziękujemy!