Nagrodzeni w Japonii

Konkurs sponsorowany jest przez japońską fundację wspierającą edukację artystyczną (Biiku Bunka Kyokai) we współpracy z: Ministerstwem Spraw Zagranicznych Japonii, Ministerstwem Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii Japonii, gazetą Yomiuri Shimbun, Japońską Federacją Projektowania Artystycznego, Stowarzyszeniem Japońskiej Edukacji Artystycznej oraz firmą Pentel Co., Ltd. Mogą wziąć w nim udział wszystkie dzieci w wieku od 3 do 15 lat. Konkurs inspiruje do działania, kształtuje postawę twórczą i krytyczny stosunek do sztuki. rozwija kreatywność i mobilizuje do nieszablonowych rozwiązań plastycznych. Każdego roku do Japonii spływa ponad 130 tys. prac z całego świata. W Międzynarodowym Konkursie Plastycznym wyróżnione dzieci otrzymują prestiżowe medale i certyfikaty, które stanowią dowód uznania i motywują do dalszej pracy twórczej. Najwyższe wyróżnienie przyznawane jedynie dziesięciu autorom najlepszych prac z całego świata, to Nagroda Ministra Spraw Zagranicznych Japonii. Kolejne wyróżnienia to nagrody: Supreme Gold, Gold, Silver, Bronze oraz dyplomy Pentel.

W tym roku nagrody otrzymali artyści z Młodzieżowego Domu Kultury:
Kamil Nartowski (l.14) – medal Supreme Gold, (op. Bożena Liszewska)
Lena Feder (l.11) i Oliwia Związek (l.9) – medal Bronze (op. Bożena Liszewska ) Aniela Bartosik (l.7) i Aleksander Wypych (l.7) -  Dyplom Pentel (op. Agnieszka Kaźmierczak).

Gratulujemy!!!