KONCERT MIKOŁAJKOWY

Koncert Mikołajkowy mosił tytuł "W fabryce Świętego Mikołaja". Widowisko zostało przygotowane przez wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury. Zaprezentowały się cztery zespoły wokalne działające w placówce: "Szałaputy", "Igraszkę", "Frajdę" - przygotowane przez Urszulę Izdebską i Aleksandrę Rudzińską, a także zespół wokalny "Chochliki" prowadzony przez Agnieszkę Orzechowską.

Występy wokalne połączone były scenkami wykonanymi przez Teatr "Maskarada" prowadzony przez Ewę Szklarską i Teatr "Pinokio" pod przewodnictwem Hanny Fibich i Grażyny Beliniak. Podczas Koncertu wystąpiły również formacje taneczne przygotowane przez Beatę Bieganowską oraz grupa gitarowa pod opieką Sławomira Naleja. Odbyła się uroczysta prezentacja kalendarza na Rok 2018 zawierającego prace dzieci uczęszczających na zajęcia plastyczne w placówce prowadzone przez Bożenę Liszewską (Dyrektor Mł.D.K), Agnieszkę Kaźmierczak i Zbigniewa Kołaczka.

Na sali widowiskowej żyrardowskiego Centrum Kultury zgromadziła się wspaniała publiczność: rodzice, dziadkowie, dzieci oraz przedstawiciele samorządu powiatu żyrardowskiego. Pod koniec Koncertu życzenia świąteczne złożył Starosta Żyrardowski, Pan Wojciech Szustakiewicz.