Grand Prix dla Zbigniewa KoŁaczka

Wystawa jest prezentowana na terenie Restauracji ,,Bulevard” w ramach Festivalului International ,,Ion Luca Caragiale”, który został zorganizowany w rodzinnym mieście pisarza. Eksponowane prace pochodzą z kolekcji Muzeum Humoru im. Ion Luca Caragiale (Muzeul Umorului Ion Luca Caragiale) w Bukareszcie, które razem ze Związkiem Dziennikarzy Rumuńskich Oddział Prahova i magazynem ,,Atitidini Vechi Si Noi” było współorganizatorem wydarzenia. Kuratorem wystawy i dyrektorem festiwalu jest Nicolae Ionita, niestrudzony propagator kultury rumuńskiej w świecie.

Na konkurs prace nadesłało 180 artystów z 46 krajów świata. Wśród laureatów jest trzech Polaków. Grand Prix otrzymał Zbigniew Kołaczek, Janusz Mrozowski - 3 Miejsce, a Michał Graczyk  - Nagrodę Specjalną. Na ekspozycji znalazły się dwie prace Kołaczka. Ponadto zwycięska praca znalazła się na okładce niezależnego magazynu kultury, sztuki i opinii ,,Atitidini Vechi Si Noi”(Stare i Nowe Postawy).
To kolejny sukces żyrardowskiego artysty. Za swoją twórczość otrzymał nagrody i wyróżnienia w Polsce, Włoszech, Słowacji, Luksemburgu, Macedonii, Rumunii, Bośni i Hercegowinie, Chinach, Korei, Indiach, Filipinach, Egipcie, Chorwacji i na Tajwanie. Jego prace były pokazywane w ponad sześćdziesięciu krajach świata.

Materiał ilustracyjny pochodzi:

https://www.facebook.com/Muzeul.Umorului.I.L.Caragiale