Powiatowy Konkurs Plastyczny "Nasze kochane zwierzaki"

Nagrody ufundowane przez Starostę Żyrardowskiego i pamiątkowe dyplomy nagrodzeni oraz wyróżnieni Artyści odebrali wraz z opiekunami, pod kierunkiem których prace zostały wykonane. Nagrody wręczyli: Pan Stanisław Nalej - Członek Zarządu Powiatu Żyrardowskiego, Pani Barbara Smolarek - p.o. Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, Pani Bożena Liszewska - Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie oraz Pan Zbigniew Kołaczek - artysta plastyk. Podczas podsumowania wystąpiły młode artystki uczęszczające na zajęcia zespołu wokalnego "Szałaputy".

Na konkurs zgłoszono 181 prac z 20 placówek oświatowo -wychowawczych Powiatu Żyrardowskiego.

Komisja plastyczna w składzie:
1. Barbara Smolarek – p.o. Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego
w Żyrardowie.
2. Agnieszka Kaźmierczak – nauczyciel Mł. D. K w Żyrardowie
3. Zbigniew Kołaczek – artysta plastyk
4. Bożena Liszewska – dyrektor Mł. D. K. w Żyrardowie, plastyk
po przeglądzie nadesłanych prac postanowiła nagrodzić i wyróżnić następujących autorów:

Nagroda Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury ,Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Żyrardowie
Maja Cholewińska, l.11 SP w Guzowie, n. Beata Muras

Grupa wiekowa kl. I-III
Nagrody:
1. Krystian Misiak, l.9 SP Nr 2 w Żyrardowie, n. Barbara Szczerbińska
2. Anna Jankowska, l.7 SP w Mszczonowie, n. Małgorzata Gardzińska
3. Weronika Gołębiewska, l.9 SP Nr 2 w Żyrardowie, n. Barbara Szczerbińska
4. Małgorzata Mamińska, l.8 SP w Baranowie, n. Małgorzata Rytel-Kuc
5. Filip Nowecki, l.8 SP w Baranowie, n. Małgorzata Rytel-Kuc
6. Marta Wysocka, l.8 SP Nr 6 w Żyrardowie, n. Ewa Szklarska
7. Lena Dziadkiewicz, l. 7 ODK w Żyrardowie, n. Sławomira Jarmoluk-Majewska
8. Klaudia Puchała, l.7 SP Nr 2 w Żyrardowie, n. Ewa Wysocka
Wyróżnienia:
1. Jan Słoma, l.7 ODK w Żyrardowie, n. Sławomira Jarmoluk-Majewska
2. Antoni Gliszczyński, l.8 SP Nr 3 w Żyrardowie, n. Iwona Brzezińska
3. Jan Aronowski, l. 9 SP Nr 6 w Żyrardowie, n. Ewa Szklarska
4. Wiktoria Bulińska, l. 7 SP w Lutkówce, n. Bożena Pitt
5. Antoni Ptaszek, l. 8 SP Nr 7 w Żyrardowie, n. Elżbieta Koźbiał
6. Gabriela Wardziak, l.8 SP Nr 1 w Żyrardowie, n. Anna Karbowiak

Grupa wiekowa kl. IV - VIII
Nagrody:
1. Pola Rozpara, l.10 SP Nr 3 w Żyrardowie, n. Elżbieta Lipska
2. Lena Cyzman, l.11 SP Nr 7 w Żyrardowie, n. Krystyna Dębska
3. Wiktoria Mikołajczyk, l. 13 SP Nr 2 w Żyrardowie, n. Wioletta Pilorz
4. Aleksandra Konarska, l. 13 SP Nr 3 w Żyrardowie, n. Elżbieta Lipska
5. Szymon Dębski, l. 13 ODK w Żyrardowie, n. Sławomira Jarmoluk-Majewska
6. Michalina Kamińska, l.13 SP w Radziejowicach, n. Katarzyna Kordyasz- Stolarska
7. Patrycja Szczensnowicz, l. 12 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Puszczy Mariańskiej, n. Tamara Pieścik
8. Lena Międzybrodzka, l. 12 SP Nr 7 w Żyrardowie, n. Krystyna Dębska
9. Anna Szczensnowicz, l. 14 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Puszczy Mariańskiej, n. Tamara Pieścik
10. Wiktor Mitrowski, l.12 SP w Guzowie, n. Beata Muras
11. Gabriela Antczak, l.11 Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Żyrardowie
Wyróżnienia:
1. Jowita Kusio, l.14 SP Nr 2 w Żyrardowie, n. Wioletta Pilorz
2. Kinga Słomińska, l.14 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bartnikach,n. Ewa Andres
3. Szymon Bąk, l.11 SP w Michałowie, n. Tamara Pieścik
4. Patrycja Jagielska, l.14 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bartnikach, n. Ewa Andres
5. Ewelina Pindor, l. 10 SP w Baranowie, n. Małgorzata Rytel- Kuc
6. Dominika Lange, l. 11 SP Nr 3 w Żyrardowie, n. Elżbieta Lipska
7. Zofia Glizia, l. 11 SP Nr 3 w Żyrardowie, n. Elżbieta Lipska
8. Adrianna Zygier, l. 10 SP w Baranowie, n. Małgorzata Rytel-Kuc
9. Dawid Szymczak, l. 11, SP Nr 2 w Żyrardowie, np. Wioletta Pilorz

Komisja gratuluje laureatom konkursu i ich opiekunom wysokiego poziomu prac, jednocześnie składa podziękowania za ciekawe doznania artystyczne