KONKURS PLASTYCZNY "ZIMOWY PEJZAŻ 2017"


Na konkurs zgłoszono 218 prac z 21 placówek oświatowo - wychowawczych Powiatu Żyrardowskiego.
Komisja plastyczna w składzie:
1.Adam Lemiesz – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Starostwa Powiatowego w Żyrardowie.
2.Agnieszka Kaźmierczak – nauczyciel Mł. D. K w Żyrardowie
3.Zbigniew Kołaczek – artysta plastyk
4.Bożena Liszewska – dyrektor Mł. D. K. w Żyrardowie, plastyk
po przeglądzie nadesłanych prac postanowiła nagrodzić i wyróżnić następujących autorów:

Grupa wiekowa kl. 0 - III
Nagrody:
1.Maja Milczarek, l.7 - Szkoła Podstawowa im. A. Kamińskiego w Guzowie, n. Iwona Wolińska
2. Barbara Płaza, l.7 - Zespół Szkół Publicznych Nr 3 Żyrardów, n. Iwona Brzezińska
3. Ewelina Pindor, l.7 - Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Baranowie, n. Małgorzata Rytel Kuc
4. Jakub Solski, l.9 - Szkoła Podstawowa im. A. Kamińskiego w Guzowie n. Ewa Kozińska
5. Milena Nalej, l.8 - Szkoła Podstawowa w Bobrowcach, n. Hanna Żukowska
Wyróżnienia:
1. Amelia Segiet, l.7 - Zespół Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie, n. Dorota Misiak
2. Magdalena Kosiarek, l.8 - Zespół Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie,n. Dorota Misiak
3. Wojciech Rębisz, l.7 - Szkoła Podstawowa im. Króla Jana II Sobieskiego
w Puszczy Mariańskiej, n. Agata Wojtowicz
4. Zuzanna Kajetaniak, l.6 - Szkoła Podstawowa im. A. Kamińskiego w Guzowie n. Wiesława Sobolewska – Jach
5. Bartłomiej Urbaniak, l.8 - Szkoła Podstawowa w Michałowie, n. Justyna Korsiug
6. Julia Przygoda, l.8 - Szkoła Podstawowa im. A. Kamińskiego w Guzowie n. Nina Cuper
7. Eliza Wieloch, l.6 - Przedszkole Samorządowe w Zespole Szkół Publicznych w Puszczy Mariańskiej, n. Maria Choińska
8. Michał Molęda, L.8 - Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Żyrardowie, n. Agnieszka Chocyk, Dominika Komorniczak

Grupa wiekowa kl. IV - VI
Nagrody:
1.Maria Obsznajczyk, l.10 - Zespół Szkół Publicznych Nr 4 w Żyrardowie,n. Dorota Misiak
2. Gaia Cusinato, l.11 - Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Baranowie,n. Małgorzata Rytel Kuc
3. Rafał Biegas, l.10 - Zespół Szkół Publicznych Nr 6 Żyrardów, n. Dorota Misiak
4. Urszula Chocyk, l.11 - Zespół Szkół Publicznych Nr 6 Żyrardów, n. Dorota Misiak
5. Anna Jarkiewicz, l.10 - Zespół Szkół Publicznych Nr 4 Żyrardów, n. Beata Sobiecka
6. Mikołaj Grzelecki, l.10 - Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Bartnikach,n. Ewa Andres
7. Michalina Kamińska, l.10 -Gminne Centrum Kultury Powozownia, n. HannaGancarczyk
Wyróżnienia:
1.Julia Pirowska, l.13 - Szkoła Podstawowa w Korytowie, n. Alicja Grzesiak
2.Urszula Karmusik, l.11 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Puszczy Mariańskiej ,n. Tamara Wrońska
3. Adam Niewczas, l.12 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Puszczy Mariańskiej ,n. Tamara Wrońska
4. Angelika Jodłowska, l.11 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wiskitkach, n. Ewa Wysocka
5. Mikołaj Topyła, l.10 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kolumba,
Tartak Brzóski, n. Aleksandra Wacławek
6. Patrycja Jagielska, l.11 - Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Bartnikach, n. Ewa Andres
7. Wiktoria Mońka, l.11 - Zespół Szkół Publicznych Nr 2 Żyrardów, n. Ewa Wysocka
8. Magdalena Badowska, l.10 - Zespół Szkolno – Prze4dszkolny w Puszczy Mariańskiej ,n. Tamara Wrońska
9. Julia Zylbert, l.10 - Szkoła Podstawowa w Lutkówce, n. Mirosława Ołdakowska
10. Kaja Stronias, l.10 - Zespół Szkół Publicznych Nr 6 Żyrardów, n. Dorota Misiak
11. Weronika Bielewicz, l.11 - Zespół Szkół Publicznych Nr 3 Żyrardów, n. Elżbieta Lipska
12. Aleksandra Liszewska, l.12 - Zespół Szkolno – Prze4dszkolny w Puszczy Mariańskiej, n. Tamara Wrońska
13. Weronika Kłosiewicz, l.11 - Zespół Szkół Publicznych Nr 4 Żyrardów, n. Dorota Misiak

Grupa wiekowa - gimnazjum
Nagrody:
1. Filip Kalina, l.14 - Gimnazjum im. E. hr Krasińskiego w Radziejowicach, n. Hanna Gancarczyk
2. Martyna Zając, l.13 - Zespół Szkół Publicznych Nr 6 Żyrardów, n. DorotaMisiak
3. Eliza Zajączkowska, l.13 - Gimnazjum im. J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie,n. Emilia Kurowska
4. Gabriela Dukaczewska, l.13 – Zespół Szkolno Przedszkolny W Puszczy Mariańskiej
5. Justyna Machałowska, l.14 - Gimnazjum im. E. hr Krasińskiego w Radziejowicach,n. Hanna Gancarczyk
Wyróżnienia:
1. Patrycja Ernest, l.14 - Gimnazjum im. J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie,n. Emilia Kurowska
2. Zuzanna Lonca, l.14 - Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Baranowie,
n. Małgorzata Rytel Kuc
3. Magdalena Prządka, l.15 - Zespół Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie,n. Dorota Misiak
4. Bartłomiej Rypkowski, l.13 - Gminne Centrum Kultury Powozownia, n. Hanna Gancarczyk

Komisja gratuluje laureatom konkursu i ich opiekunom wysokiego poziomu prac,
jednocześnie składa podziękowania za ciekawe doznania artystyczne.