ZA NAMI XX POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ 2017

Festiwal odbył się 7 listopada 2017 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie o godzinie 11:00. Zgłosiło się 20 uczestników z 12 placówek:

Szkoła Podstawowa w Guzowie
Szkoła Podstawowa w Bobrowcach
Szkoła Podstawowa w Piekarach
Szkoła Podstawowa w Miedniewicach
Szkoła Podstawowa w Mszczonowie
Szkoła Podstawowa w Lutkówce
Mszczonowski Ośrodek Kultury
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bartnikach
Szkoła Podstawowa w Puszczy Mariańskiej
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żyrardowie
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żyrardowie
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Żyrardowie

Jury w składzie :
Wiesław Tupaczewski – lider Kabaretu OT.TO, kompozytor
Zbigniew Perka – muzyk , kompozytor, instruktor muzyki
Aleksandra Rudzińska – muzyk , instruktor muzyki
Sławomir Nalej – muzyk , instruktor muzyki

przy ocenie brało pod uwagę:
Wartość artystyczną utworów, w tym wartość kompozycji muzycznych
Sposób wykonania prezentowanych utworów
Dobór repertuaru
Premiowanie piosenek nowych (autorskich)

Poziom prezentowanych utworów był bardzo wysoki. W poszczególnych kategoriach przyznano odrębne nagrody i wyróżnienia.

I kategoria (kl. I-III)
NAGRODY:

1 miejsce – Maja Strzelecka - Szkoła Podstawowa w Piekarach 
2 miejsce – Nela Sadowska - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie 
3 miejsce – Dominika Głośniak - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żyrardowie

WYRÓŻNIENIA:
Amelia Wojtyniak – Szkoła Podstawowa w Lutkówce
Amelia Puchała – Szkoła Podstawowa w Puszczy Mariańskiej

II kategoria (kl. IV-VI)

NAGRODY:
1 miejsce – Maja Brzezińska - Szkoła Podstawowa w Piekarach
2 miejsce – Małgorzata Szmigielska - Szkoła Podstawowa w Puszczy Mariańskiej
3 miejsce – Marta Cuper - Szkoła Podstawowa w Miedniewicach

WYRÓŻNIENIA:

Barbara Balińska - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bartnikach
Amelia Wesołowska - Szkoła Podstawowa w Lutkówce

Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. 
Nagrody ufundował Starosta Żyrardowski Pan Wojciech Szustakiewicz. Organizatorem Festiwalu jest Starostwo Powiatowe w Żyrardowie oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie.