CHOINKI JEDYNKI

Uczestnicy Konkursu "Choinki Jedynki" wykonali prace plastyczne w dowolnej technice, przedstawiające "Tajemnice Bożego Narodzenia" Konkurs rysunkowy dla dzieci i młodzieży cieszył się ogromnym zainteresowaniem szkół , kółek plastycznych i ośrodków kultury w całym kraju. Jury oceniło blisko 5 tysięcy obrazków. W tym roku jurorami byli: Aneta Kosin (plakacistka, kreatorka wizerunku), prof. Franciszek Maśluszczak (artysta malarz, pedagog) i Marek Jaromski (artysta grafik). Nagrodzone prace przekazane były na licytację, dochód z której zasili konto Fundacji Anny Dymnej "Mimo Wszystko" i Fundacji im. Brata Alberta.

Podczas tegorocznej akcji zlicytowano 32 prace plastyczne przygotowane specjalnie przez przyjaciół Radiowej Jedynki – osobowości ze świata kultury, nauki i sportu oraz 32 obrazki autorstwa dzieci wyróżnionych w konkursie i podopiecznych Fundacji Anny Dymnej "Mimo Wszystko" i Fundacji im. Brata Alberta.

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem sprawowała Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Agata Kornhauser-Duda, która również przekazała na licytacje własnoręcznie przygotowane prace. Licytacje zakończyły się sukcesem , zebrano kwotę 100 770 złotych.

W czwartek 21 grudnia 2017r. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie odbyła się uroczysta gala wieńcząca tegoroczną edycję Akcji Charytatywnej Programu 1 Polskiego Radia "Choinki Jedynki", podczas której Julia Liszewska odebrała nagrodę.